Kategori : Linux ...

29
06
2017

Plesk mailbox truncate

Kategorisi : Linux,Plesk
find /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/new/ -type f -exec rm -rf {} \;

rm -rf /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/cur/
rm -rf /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/new/

16
06
2017

Text dosyasının içini boşaltmak – Linux

Kategorisi : Linux
> hello.txt

13
10
2016

Recursive Gunzip

Kategorisi : Linux

gunzip -r /folder


30
05
2016

xmlrpc.php ataklarını bloke etmek

Kategorisi : Apache,Linux

# Beginn Protect xmlrpc

RedirectMatch 403 /xmlrpc.php
# Ende Protect xmlrpc.php

26
05
2016

Maksimum Bağlantı Sayısını Sınırlandırmak Apache, Ssh

Kategorisi : Apache,Debian,Linux,Ubuntu

Bağlantı limiti koymak istediğimiz port :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport $port -m connlimit –connlimit-above N -j REJECT –reject-with tcp-reset

Apache 80 için :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport 80 -m connlimit –connlimit-above 20 -j REJECT –reject-with tcp-reset

SSH 22 için :

iptables  -A INPUT -p tcp –syn –dport 22 -m connlimit –connlimit-above 3 -j REJECT

iptables-save > /etc/iptables.up.rules

nano /etc/network/if-pre-up.d/iptables

ile dosyayı açıp içine yazıyoruz :

#!/bin/bash
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules

İzinler :
chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables


12
05
2016

Curl ‘u insecure olarak kullanmak

Kategorisi : Linux
echo insecure >> ~/.curlrc

29
04
2016

ls komutu ile arama yapmak – linux

Kategorisi : Linux

ls -c -ltd — *aranankelime*


05
04
2016

Belli boyutun üzerindeki resimleri klasöre toplamak

Kategorisi : Linux

find /var/www/siteadiornek.com/web/wp-content/uploads/ -type f -size +30k -exec cp  {}  /var/www/siteadiornek.com/web/resimler/ \;


20
01
2016

Ispconfig 3 postfix internet yapılandırması

Kategorisi : Linux

apt-get install postfix libsasl2-2 sasl2-bin libsasl2-modules procmail

dpkg-reconfigure postfix

bunu internet olarak seçmemiz gerekiyor.

/etc/init.d/postfix reload

php -r “mail(‘test@test.com’,'test’,'test’);”


19
11
2015

.gz ile biten log dosyalarını klasörlerden silmek

Kategorisi : Apache,Linux

find /var/www/clients/ -type f -regex “.*\.gz$” -deletephoto

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

18 / 01 / 2018, 00:14:09
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015