04
08
2014

Toplu tarih değişimi – wp

Kategorisi : Wordpress

Toplu tarih değişimi – wordpress

UPDATE wp_posts SET post_date = ’2014-08-04 17:02:52′ WHERE post_type = ‘post’ AND ID LIKE ‘%63%’


14
07
2014

Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak – Linux

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak için :

tar -czvf yedekle.tar klasör1 klasör2 klasör3

12
07
2014

Lxadmin backup alma ve geri yükleme

Kategorisi : Kloxo

Lxadmin backup alma ve geri yükleme işlemleri için :

Backup
/script/backup --class=client --name=admin
Geri Yükleme
/script/restore --restore --accounts=all <backup-file-path>

Listelemek için :
/script/restore --list <backup-file-path>

Belli bir hesabı geri yüklemek için :
cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/

lphp.exe ../bin/common/restore.php --restore --accounts=domain:domain.com,client:clientname <backup-file-path>

07
07
2014

Bir kategorideki tüm yazıları silmek – sql – wp

Kategorisi : Wordpress

Bir kategorideki tüm yazıları silmek için gerekli sql kodumuz :

delete a,b,c,d
FROM w_posts a
LEFT JOIN w_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id )
LEFT JOIN w_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )
LEFT JOIN w_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id )
LEFT JOIN w_terms e ON ( e.term_id = d.term_id )
WHERE e.term_id =1


03
07
2014

sqlite – SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatası ve çözümü

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Php,Ubuntu

SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatasının çözümü için :

sqlite dosyamız ve onun bir üst klasörünün Linux kullanıcısının :  www-data ya da apache olması gerekiyor. İki klasör eşleştiğinde çalıştığını gördüm. Diğer durumlarda select yapabilirken, insert ve update komutlarını gerçekleştiremedi.


02
07
2014

mailaccount_add_failed hatası – kloxo

Kategorisi : Kloxo

mailaccount_add_failed hatası – kloxo : düzeltmek için :

/home/lxadmin/mail/bin/vdeldomain ‘ornek.com’
/home/lxadmin/mail/bin/vadddomain ‘ornek.com’


28
06
2014

Pc’yi belli bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlamak

Kategorisi : Windows

Çalıştır -> Win+R komut satırını açıyoruz.

shutdown -s -t 3600

3600 ise 60 dakikanın saniye cinsinden değeridir. Minumum 0 Maximum 315360000 yazabilirsiniz.

Boş bırakırsanız 30 saniyede kapanacaktır,

Bu işlemi iptal etmek için ise :

Başlata tıklayın çalıştır sekmesine shutdown -a komutunu girin. Böylelikle PC Kapatma ayarlarımız iptal olacaktır.

 


26
06
2014

Php stringinden yazıları silmek

Kategorisi : Php

Php stringinden yazıları silmek; sadece rakamları göstermek için :

filter_var($e->plaintext, FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT,FILTER_FLAG_ALLOW_FRACTION);


26
06
2014

Php stringinden rakamları silmek

Kategorisi : Php

Php stringinden rakamları silmek için :

preg_replace(‘!\d+\.*\d*!’, ”, $e->plaintext);


25
06
2014

Linux açılışına servis eklemek, listelemek, kaldırmak

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Eklemek için :
Fedora
# chkconfig httpd --add
Fedora
# chkconfig  httpd  on --level 2,3,5
Debian/Ubuntu
# update-rc.d apache2 defaults
Debian/Ubuntu
# update-rc.d apache2 start 20 2 3 4 5 . stop 80 0 1 6 .

Listeleme : 
Fedora
# chkconfig --list httpd
Silme :
Fedora
# chkconfig httpd off
Fedora
# chkconfig httpd --del
Debian/Ubuntu
# update-rc.d -f apache2 remove


photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

18 / 01 / 2018, 00:12:48
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015