06
09
2014

Phantomjs ve casperjs kurulumları

Kategorisi : Debian,Linux

Debian üzerinde :

cd ~
export PHANTOM_JS="phantomjs-1.9.2-linux-x86_64"
wget https://phantomjs.googlecode.com/files/$PHANTOM_JS.tar.bz2
sudo mv $PHANTOM_JS.tar.bz2 /usr/local/share/
cd /usr/local/share/
tar xvjf phantomjs-1.9.2-linux-x86_64.tar.bz2
ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/local/share/phantomjs
ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/local/bin/phantomjs
ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/bin/phantomjs
phantomjs --version
git clone git://github.com/n1k0/casperjs.git
$ cd casperjs
$ git checkout tags/1.0.0-RC4
$ ln -sf `pwd`/bin/casperjs /usr/bin/casperjs

 
 


21
08
2014

Cpanel okuma/yazma izinlerini düzeltme

Kategorisi : Cpanel,Linux

Cpanel üzerinde suphp kullanıyorsanız. Uygun olmayan okuma / yazma izinleri 500 veya 404 hatalarına sebep olabiliyor. Yazma izinlerini düzeltmek için :

find /home/*/public_html/* -type f -exec chmod 644 {} \;
find /home/*/public_html/* -type d -exec chmod 755 {} \;

Tüm web siteleri için ise :

for i in `ls /var/cpanel/users` ; do chown -R $i.$i /home/$i/public_html/* ; done


19
08
2014

Aşırı httpd isteklerini tespit etmek ve banlamak

Kategorisi : Linux

Sunucumuzu yavaşlatan apache isteklerini tespit etmek ve banlamak için :

tail -50000 access_log | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n | tail
netstat -a -n | grep :80 | cut -d : -f2 | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort

iptables -A INPUT -s 141.105.xx.xx -j DROP

iptables -A INPUT -s 141.105.xx.xx -j REJECT


04
08
2014

Toplu tarih değişimi – wp

Kategorisi : Wordpress

Toplu tarih değişimi – wordpress

UPDATE wp_posts SET post_date = ‘2014-08-04 17:02:52’ WHERE post_type = ‘post’ AND ID LIKE ‘%63%’


14
07
2014

Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak – Linux

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak için :

tar -czvf yedekle.tar klasör1 klasör2 klasör3

12
07
2014

Lxadmin backup alma ve geri yükleme

Kategorisi : Kloxo

Lxadmin backup alma ve geri yükleme işlemleri için :

Backup
/script/backup --class=client --name=admin

Geri Yükleme
/script/restore --restore --accounts=all <backup-file-path>

Listelemek için :
/script/restore --list <backup-file-path>

Belli bir hesabı geri yüklemek için :

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/

lphp.exe ../bin/common/restore.php --restore --accounts=domain:domain.com,client:clientname <backup-file-path>

07
07
2014

Bir kategorideki tüm yazıları silmek – sql – wp

Kategorisi : Wordpress

Bir kategorideki tüm yazıları silmek için gerekli sql kodumuz :

delete a,b,c,d
FROM w_posts a
LEFT JOIN w_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id )
LEFT JOIN w_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )
LEFT JOIN w_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id )
LEFT JOIN w_terms e ON ( e.term_id = d.term_id )
WHERE e.term_id =1


03
07
2014

sqlite – SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatası ve çözümü

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Php,Ubuntu

SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatasının çözümü için :

sqlite dosyamız ve onun bir üst klasörünün Linux kullanıcısının :  www-data ya da apache olması gerekiyor. İki klasör eşleştiğinde çalıştığını gördüm. Diğer durumlarda select yapabilirken, insert ve update komutlarını gerçekleştiremedi.


02
07
2014

mailaccount_add_failed hatası – kloxo

Kategorisi : Kloxo

mailaccount_add_failed hatası – kloxo : düzeltmek için :

/home/lxadmin/mail/bin/vdeldomain ‘ornek.com’
/home/lxadmin/mail/bin/vadddomain ‘ornek.com’


28
06
2014

Pc’yi belli bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlamak

Kategorisi : Windows

Çalıştır -> Win+R komut satırını açıyoruz.

shutdown -s -t 3600

3600 ise 60 dakikanın saniye cinsinden değeridir. Minumum 0 Maximum 315360000 yazabilirsiniz.

Boş bırakırsanız 30 saniyede kapanacaktır,

Bu işlemi iptal etmek için ise :

Başlata tıklayın çalıştır sekmesine shutdown -a komutunu girin. Böylelikle PC Kapatma ayarlarımız iptal olacaktır.

 photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

22 / 03 / 2019, 20:15:33
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015